Ocelové haly - výstavba, cenník, referencie

Izolovaná strecha LLENTAB – typ 4

>>Izolovaná strecha LLENTAB – typ 4
Izolovaná strecha LLENTAB – typ 4 2017-09-13T07:52:25+00:00

Izolovaná strecha - typ 4

Prostredníctvom tejto animácie môžete nahliadnuť na postup montáže izolovanej strechy LLENTAB – typ 4.
Tento typ strechy je strechou dvojplášťovou, ktorá zároveň používa strešnú väznicu ako dištančný profil. Použitie tohoto typu strešného plášťa je vhodné predovšetkým v prípadoch, keď je na jednej budove skombinovaných viac typov izolovaného opláštenia, alebo ak je hala rozdelená na izolovanú a neizolovanú časť.